DYREKCJA

DYREKCJA

JEROEN SCHIPPER

Prezes Zarządu

MICHAŁ ŻOŁUBAK

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

PIOTR SMUGA

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

JAROSŁAW JANKOWSKI

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

JOANNA JASKÓLSKA

Dyrektor Realizacji Projektów